DE CLAIMS EN WETTELIJKE LIMIETEN VAN WERKNEMERS IN DE ADMINISTRATIE

Betalingsachterstand: de meeste werknemers worden wekelijks of maandelijks achteraf betaald. Deze claim is beperkt tot 8 weken bij de wettelijke limiet en omvat salarissen, lonen en verkoopcommissies. Bij de administratie moet u worden betaald voor verricht werk als het dienstverband voortduurt.

Vakantiegeld: Vakantiegeld is beperkt tot 6 weken vakantiegeld verschuldigd in de laatste 12 maanden, tegen de wettelijke grens.

Betalingen in plaats van opzegging: Volgens de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer is een eventueel door de werkgever verschuldigd opzegbedrag verschuldigd tegen de wettelijke grens.

Ontslagvergoedingen: Ontslag is waar de werkgever het bedrijf heeft gestaakt of voornemens is te beëindigen, of het bedrijf op de plaats waar de werknemer werkt. De vereisten van dat bedrijf voor de werknemer om zijn of haar specifieke soort werk uit te voeren, of om een ​​bepaald soort werk uit te voeren op de plaats van het dienstverband van de werknemer, zijn opgehouden of verminderd, of zullen naar verwachting ophouden of afnemen.

vdgboekhouding.nl/